raja yoga vanaf 13 jaar

Yoga is niet het verleden (her)scheppen, maar nodigt je uit jouw idee van b.v. rechtvaardigheid, eerlijkheid, tolerantie te onderzoeken. Gewetensvragen, waar je tot nu toe niet aan toegekomen bent. Immers als kind ben je bezig met de opbouw van je lichaam, daarna de opbouw van je levenskrachten (etherisch lichaam). De zorg voor de ontwikkeling van je eigen IK, een unieke zelfstandige persoonlijkheid te worden, wordt nu langzamerhand jouw verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd heb je te maken met de mensen om je heen, die je opvoeding bepalen. Als kind voel je die onvrijheid, je zit vol met invloeden van buitenaf.

raja yoga verbinding

Maar men kan alleen maar verder met iets wat men zelf heeft verworven. Dat roept op tot loslaten en reiken naar de toekomst. Het leven verlangt vooruit te gaan.

Mislukking bestaat niet, alleen inspanning. Goed of fout bestaat niet, alleen "wat werkt" en "wat werkt niet", afhankelijk van wat je probeert te bereiken of doen.

Met straf stop je het gedrag, straf draagt niets bij aan verandering van gedrag.

Het bewust worden door vragen te stellen en te filosoferen b.v. over de yama's en niyama's is een keuze. En keuze is een proces, waardoor jij je ontwikkelt en je uiteindelijk zult ervaren Wie Je Werkelijk Bent.

lotus

Raja yoga volgens de methode van het 8-voudige pad van de yoga soetra’s van Patanjali.

 1. yama – morele principes/weigeringen
 2. niyama – morele idealen/voorschriften
 3. asana – houdingen/oefeningen
 4. pranayama – energiebeheersing
 5. pratyahara – beheersing van de zintuigen
 6. dharana – concentratie
 7. dhyana – meditatie
 8. samhadi – contemplatie
lotus

Opbouw van de lessen

 1. Theorie thema, filosoferen en ruimte voor vragen - 15 min.
 2. Asana's, mudra's, energieoefeningen - 30 min.
 3. Ontspanning, visualisatie, concentratie, meditatie - 15 min.

Door de al of niet spelende fysieke-en emotionele veranderingen worden de asana's (houdingen of oefeningen) in samenwerking met de ademhaling dynamisch uitgevoerd.

lotus

Verbinding
Eerst ga je op zoek naar je eigen ik, je eigen welZIJN dan jij in relatie tot anderen, daarna als EEN van het geheel.

lotus