raja yoga docent kinderyoga

Voor wie is deze opleiding? Voor iedereen die met het kind te maken heeft in de ruimste zin van het woord.
En dat kind zit in ieder van ons. Bagage uit ons kindertijd remt onze persoonlijkheid. Indrukken (vervuiling) uit de kindertijd doet ons vaak vergeten, waarvoor we op aarde kwamen.

Door de verbinding met de oorsprong, de geestelijke wereld leeft het kleine kind in het totaal, in begrippen en niet in woorden. Het kind leert zich te verbinden met de stoffelijke wereld. Zodra het IK zegt, begint het zelfgevoel zich te vormen en raakt het de verbinding met de oorsprong gedeeltelijk kwijt.

Het kleine kind bootst jou na en wordt gevormd door wat JIJ BENT.

Inhoud van de opleiding

 1. Helen van het kind in jezelf, de wonden helen van onze kindertijd.
 2. Inzicht krijgen in de lichamelijke, mentale en psychosociale processen van het kind vanuit de oosterse filosofie.
 3. Het naar buiten brengen, ervaren en loslaten van iets wat je belemmerde en daardoor krijg je meer inzicht in je zelf. (Wat is je zelfbeeld ?)

Inhoud van de lessen

’s Morgens theorie/praktijk en ’s middags wordt er een voorbeeldles gegeven.

De leeftijden variëren zo snel, doordat de kinderen niet meer in de groepen zijn in te delen, die men al jarenlang hanteert. Wij hanteren 3 leeftijdgroepen, maar het hangt van het kind/ de jongere af:
5/6 tot en met 9 jaar
9/10 tot en met 12 jaar
12/13 tot ---

Als je iets wil leren, lees erover.

Het lesboek wat we gebruiken is gebaseerd op het holistische principe, het denken in gehelen en op het 8 stappenplan van de yoga sutra's van Patanjali aangepast aan het kind. Het totale beeld dus.
Het lesboek wat hoort bij de opleiding wordt door de Stichting verstrekt en is bij het lesgeld inbegrepen.
Aanschaf boek: Yoga Dipika -B.K.S. Iyvengar ISBN 90-6350-0289

ohm

Wat kan je met deze opleiding?

"Als je iets meester wil worden, geef er dan les in".
Het creëren van je eigen mogelijkheden door:

 • Lesgeven b.v. eigen cursussen opzetten
 • Ook in scholen, ziekenhuizen, dat hangt van je achtergrond, je ondergrond af.
 • Is dit dans, drama, psychologie ------ verbinden.
 • Workshops voor scholen, de doelstelling van Stichting Alaya is om yoga op scholen te intregeren.
 • Bedrijven pers.feest, b.v. onder het noemer ter verbetering van de samenwerking onder personeel enz.

ohm

Het spel dat yoga heet
Spel spelen
Speel het spel
Het leven plezier
Leven is energie
Plezier is energie
Blijdschap trekt je naar boven
Om vatten waarneming
Begrip begrijpen nabootsen
Ont wikkel niet ingewikkeld
Bestaan gewaarwording
Zelf bewustzijn
De stof zelf expressie
Intuïtie het geheel
Zijn zonder woorden
Aandacht vol ledige aandacht
Is liefde
Communiceren
Zonder woorden
Is zijn
Liefde is
Wie WIJ ZIJN

ohm

Eisen toelating

Dat hangt af van je interesse, je ondergrond(cursussen e.d.). Een yoga opleiding als ondergrond is meegenomen, maar door de verschillende opvattingen over yoga niet afdoende. In de 12 lessen krijg je een gedegen kinderyoga opleiding gebaseerd op Raja Yoga. Daarom is het ook belangrijk om op een info ochtend aanwezig te zijn.

Er wordt van je verwacht dat je aan alle lessen deelneemt (alleen bij hoge uitzondering kan een les gemist worden) Elke les is belangrijk, doordat ze een geheel vormen. Als je dus een les mist, mis je een stukje van het geheel, Elke maand krijg je een opdracht, die je uitvoert. Je bent dus echt een heel jaar bezig, die tijd heb je ook nodig, omdat pas halverwege de opleiding en soms nog later, de thema van je scriptie duidelijk wordt.

Examen

Het schrijven van je scriptie, (kind en yoga) onderwerp naar eigen keuze en het geven van een yogales aan kinderen (praktische toets)
"Als je iets wilt begrijpen, schrijf erover."

Een diploma ontvang je

 • als de opdrachten juist zijn uitgewerkt
 • als in de scriptie relatie yoga en kind duidelijk naar voren komt
 • als de praktische toets, dus lesgeven aan kinderen/jongeren juist is uitgevoerd
 • als in de scriptie duidelijk JOUW inzicht over het gekozen onderwerp naar voren komt
 • als je tenminste 11 van de 12 lessen aanwezig bent geweest
ohm